motto

hand imprint Counselor Motto:

Show Kindness One Hand at a Time

 

El Lema de la Consejera Escolar:

Da la Mano, Demuestra Amabilidad